การประมาณค่าฝนจากดาวเทียมในรูปแบบ CSV (Excel)

01NOV    02NOV   03NOV   04NOV   05NOV   06NOV
07NOV   08NOV   09NOV   10NOV   11NOV   12NOV
13NOV   14NOV   15NOV   16NOV   17NOV   18NOV
19NOV   20NOV   21NOV   22NOV   23NOV   24NOV
25NOV   26NOV   27NOV   28NOV   29NOV   30NOVภาพการประมาณค่าฝนจากดาวเทียม เมื่อวาน (26/11/2022)
ฝนประเทศไทย    ฝนกรุงเทพมหานคร   


Last a days

Last 2 days

Last 3 days

Last 4 days

Last 5 days