เปรียบเทียบฝน 24 ชั่วโมง จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยากับฝนสถานีอุตุนิยมวิทยา
วิเคราะห์ภาพดาวเทียม วันที่ 21/12/2014
วันที่ 21/12/2014
00UTC       12UTC
เรดาร์เชียงราย เรดาร์เพชรบูรณ์ เรดาร์สกลนคร เรดาร์สุรินทร์
เรดาร์กรุงเทพฯ เรดาร์สัตหีบ เรดาร์กระบี่ เรดาร์สงขลา เรดาร์ทั้งหมด
ค่าประมาณฝนด้วยเรดาร์ ข้อมูล(.xls) เอกสารเรดาร์

อุณหภูมิยอดเมฆ MTSAT วิเคราะห์กลุ่มฝนด้วยเรดาร์

ค่าประมาณฝนสะสม 3 ชั่วโมง จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา วันนี้ (21/12/2014)

00UTC

03UTC

06UTC

09UTC

12UTC
โชว์ทุกรูป   
ค่าประมาณฝนสะสม 3 ชั่วโมง จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ย้อนหลัง
เมื่อวาน (20/12/2014)    วันที่ 19/12/2014    วันที่ 18/12/2014   
ฝนอัตโนมัติ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

วิเคราะห์กลุ่มฝนด้วยเรดาร์ อุณหภูมิยอดเมฆ FY2E

การประมาณค่าฝนจากดาวเทียม

Last a days

Last 2 days

Last 3 days

Last 4 days

Last 5 days
การประมาณค่าฝนจากดาวเทียม เมื่อวาน (20/12/2014)
ฝนประเทศไทย    ฝนกรุงเทพมหานคร    ค่าฝนดาวเทียมในแบบCSV(Excel)


ข้อมูลจากดาวเทียม FY2E
ภาพ IR      ภาพ Visible      ปริมาณฝน
ผู้วิเคราะห์ :   จันทร์จิรา อยู่ตาล
  ภาพล่าสุด
  21 ธันวาคม 2557 เวลา 04:00 น.
  21 ธันวาคม 2557 เวลา 01:00 น.
  20 ธันวาคม 2557 เวลา 22:00 น.
  20 ธันวาคม 2557 เวลา 19:00 น.
  20 ธันวาคม 2557 เวลา 18:00 น.
  20 ธันวาคม 2557 เวลา 17:00 น.
  20 ธันวาคม 2557 เวลา 16:00 น.
  20 ธันวาคม 2557 เวลา 15:00 น.
  20 ธันวาคม 2557 เวลา 14:00 น.
  20 ธันวาคม 2557 เวลา 13:00 น.
  20 ธันวาคม 2557 เวลา 12:00 น.
  20 ธันวาคม 2557 เวลา 11:00 น.
  20 ธันวาคม 2557 เวลา 10:00 น.
  20 ธันวาคม 2557 เวลา 09:00 น.
  20 ธันวาคม 2557 เวลา 08:00 น.
  20 ธันวาคม 2557 เวลา 07:00 น.
  20 ธันวาคม 2557 เวลา 04:00 น.
  20 ธันวาคม 2557 เวลา 01:00 น.
  19 ธันวาคม 2557 เวลา 22:00 น.
  19 ธันวาคม 2557 เวลา 19:00 น.
  19 ธันวาคม 2557 เวลา 18:00 น.
  19 ธันวาคม 2557 เวลา 17:00 น.
  19 ธันวาคม 2557 เวลา 16:00 น.
  19 ธันวาคม 2557 เวลา 15:00 น.
  19 ธันวาคม 2557 เวลา 14:00 น.
  19 ธันวาคม 2557 เวลา 13:00 น.
  19 ธันวาคม 2557 เวลา 12:00 น.
 
เลือก เวลา
เลือก วัน
เลือก เดือน
เลือก ปี
ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียม สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา