เปรียบเทียบฝน 24 ชั่วโมง จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยากับฝนสถานีอุตุนิยมวิทยา
วิเคราะห์ภาพดาวเทียม วันที่ 30/07/2014
วันที่ 30/07/2014
00UTC
เรดาร์เชียงราย เรดาร์เพชรบูรณ์ เรดาร์สกลนคร เรดาร์สุรินทร์
เรดาร์กรุงเทพฯ เรดาร์สัตหีบ เรดาร์กระบี่ เรดาร์สงขลา เรดาร์ทั้งหมด
ค่าประมาณฝนด้วยเรดาร์ชัยนาท

ค่าประมาณฝนสะสม 3 ชั่วโมง จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา วันนี้ (30/07/2014)

00UTC

03UTC

06UTC

09UTC

12UTC
โชว์ทุกรูป   
ค่าประมาณฝนสะสม 3 ชั่วโมง จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวาน (29/07/2014)

00UTC

03UTC

06UTC

09UTC

12UTC
โชว์ทุกรูป   
ฝนอัตโนมัติ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก


Last a dayLast 2 daysLast 3 days


การประมาณค่าฝนจากดาวเทียม เมื่อวาน (29/07/2014)
00UTC    01UTC    02UTC    03UTC    04UTC    05UTC
06UTC    07UTC    08UTC    09UTC    10UTC    11UTC
12UTC    13UTC    14UTC    15UTC    16UTC    17UTC
18UTC    19UTC    20UTC    21UTC    22UTC    23UTC
โชว์ทุกรูป    ฝนกรุงเทพมหานคร


การประมาณค่าฝนจากดาวเทียมในรูปแบบ Excel
01JUL    02JUL   03JUL   04JUL   05JUL   06JUL
07JUL   08JUL   09JUL   10JUL   11JUL   12JUL
13JUL   14JUL   15JUL   16JUL   17JUL   18JUL
19JUL   20JUL   21JUL   22JUL   23JUL   24JUL
25JUL   26JUL   27JUL   28JUL   29JUL   30JUL
31JUL

ผู้วิเคราะห์ :   จันทร์จิรา อยู่ตาล
  ภาพล่าสุด
  30 กรกฎาคม 2557 เวลา 17:00 น.
  30 กรกฎาคม 2557 เวลา 16:00 น.
  30 กรกฎาคม 2557 เวลา 15:00 น.
  30 กรกฎาคม 2557 เวลา 14:00 น.
  30 กรกฎาคม 2557 เวลา 13:00 น.
  30 กรกฎาคม 2557 เวลา 12:00 น.
  30 กรกฎาคม 2557 เวลา 11:00 น.
  30 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:00 น.
  30 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
  30 กรกฎาคม 2557 เวลา 08:00 น.
  30 กรกฎาคม 2557 เวลา 07:00 น.
  30 กรกฎาคม 2557 เวลา 04:00 น.
  30 กรกฎาคม 2557 เวลา 01:00 น.
  29 กรกฎาคม 2557 เวลา 22:00 น.
  29 กรกฎาคม 2557 เวลา 19:00 น.
  29 กรกฎาคม 2557 เวลา 18:00 น.
  29 กรกฎาคม 2557 เวลา 17:00 น.
  29 กรกฎาคม 2557 เวลา 16:00 น.
  29 กรกฎาคม 2557 เวลา 15:00 น.
  29 กรกฎาคม 2557 เวลา 14:00 น.
  29 กรกฎาคม 2557 เวลา 13:00 น.
  29 กรกฎาคม 2557 เวลา 12:00 น.
  29 กรกฎาคม 2557 เวลา 11:00 น.
  29 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:00 น.
  29 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
  29 กรกฎาคม 2557 เวลา 08:00 น.
  29 กรกฎาคม 2557 เวลา 07:00 น.
 
เลือก เวลา
เลือก วัน
เลือก เดือน
เลือก ปี
กลุ่มเมฆฝนบริเวณประเทศไทยล่าสุด โดยเทคนิค RGB composite images ข้อมูลสนับสนุนจากดาวเทียม MTSAT


Edited by Kamol Promasakha na Sakolnakhon and Sakul