เปรียบเทียบฝน 24 ชั่วโมง จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยากับฝนสถานีอุตุนิยมวิทยา
วิเคราะห์ภาพดาวเทียม วันที่ 20/09/2014
วันที่ 20/09/2014
00UTC
เรดาร์เชียงราย เรดาร์เพชรบูรณ์ เรดาร์สกลนคร เรดาร์สุรินทร์
เรดาร์กรุงเทพฯ เรดาร์สัตหีบ เรดาร์กระบี่ เรดาร์สงขลา เรดาร์ทั้งหมด
ค่าประมาณฝนด้วยเรดาร์ ข้อมูล(.xls) เอกสารเรดาร์

ค่าประมาณฝนสะสม 3 ชั่วโมง จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา วันนี้ (20/09/2014)

00UTC

03UTC

06UTC

09UTC

12UTC
โชว์ทุกรูป   
ค่าประมาณฝนสะสม 3 ชั่วโมง จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวาน (19/09/2014)

00UTC

03UTC

06UTC

09UTC

12UTC
โชว์ทุกรูป   
ฝนอัตโนมัติ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ข้อมูลจากดาวเทียม FY2E      ภาพ IR      ภาพ Visible      ปริมาณฝน

วิเคราะห์กลุ่มฝนด้วยเรดาร์ อุณหภูมิยอดเมฆ FY2E


Last a day

Last 2 days

Last 3 days

Last 4 days

Last 5 days
การประมาณค่าฝนจากดาวเทียม เมื่อวาน (19/09/2014)
ฝนประเทศไทย    ฝนกรุงเทพมหานคร    ค่าฝนดาวเทียมในแบบCSV(Excel)
ผู้วิเคราะห์ :   บุษบา รุจิวชิรพงศ์
  ภาพล่าสุด
  20 กันยายน 2557 เวลา 10:00 น.
  20 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
  20 กันยายน 2557 เวลา 08:00 น.
  20 กันยายน 2557 เวลา 07:00 น.
  20 กันยายน 2557 เวลา 04:00 น.
  20 กันยายน 2557 เวลา 01:00 น.
  19 กันยายน 2557 เวลา 22:00 น.
  19 กันยายน 2557 เวลา 19:00 น.
  19 กันยายน 2557 เวลา 18:00 น.
  19 กันยายน 2557 เวลา 17:00 น.
  19 กันยายน 2557 เวลา 16:00 น.
  19 กันยายน 2557 เวลา 15:00 น.
  19 กันยายน 2557 เวลา 14:00 น.
  19 กันยายน 2557 เวลา 13:00 น.
  19 กันยายน 2557 เวลา 12:00 น.
  19 กันยายน 2557 เวลา 11:00 น.
  19 กันยายน 2557 เวลา 10:00 น.
  19 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
  19 กันยายน 2557 เวลา 08:00 น.
  19 กันยายน 2557 เวลา 07:00 น.
  19 กันยายน 2557 เวลา 04:00 น.
  19 กันยายน 2557 เวลา 01:00 น.
  18 กันยายน 2557 เวลา 22:00 น.
  18 กันยายน 2557 เวลา 19:00 น.
  18 กันยายน 2557 เวลา 18:00 น.
  18 กันยายน 2557 เวลา 17:00 น.
  18 กันยายน 2557 เวลา 16:00 น.
 
เลือก เวลา
เลือก วัน
เลือก เดือน
เลือก ปี
ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียม สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา