ปริมาณค่าฝนรายชั่วโมงจากการประมาณค่าฝนด้วยดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
วิเคราะห์ภาพดาวเทียม วันที่ 29/09/2023

วิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียม
IR-Himawari IR-FY-4A
MSLP Wind250 Wind500 Wind700
เรดาร์เชียงราย เรดาร์เพชรบูรณ์ เรดาร์สกลนคร เรดาร์สุรินทร์
เรดาร์กรุงเทพฯ เรดาร์สัตหีบ เรดาร์กระบี่ เรดาร์สงขลา เรดาร์ทั้งหมด
ค่าประมาณฝนด้วยเรดาร์ ข้อมูล(.xls) เอกสารเรดาร์

ปริมาณฝนสะสมรายวันจากการประมาณค่าฝนด้วยดาวเทียมบริเวณxระเทศไทยและใกล้เคียง ปริมาณฝนสะสมรายวันจากเรดาร์ตรวจอากาศบริเวณกรุงเทพและปริมณฑล


ภาพย้อนหลัง composite last 24 hour


ค่าประมาณฝนสะสม 3 ชั่วโมง จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา


ค่าประมาณฝนสะสม 3 ชั่วโมง จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ย้อนหลัง
เมื่อวาน (28/09/2023)    วันที่ (27/09/2023)    วันที่ (26/09/2023)   
ฝนอัตโนมัติ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

วิเคราะห์กลุ่มฝนด้วยเรดาร์
รายงานและพยากรณ์ฝนบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล Thailand Bangkok Animation

การประมาณค่าฝนจากดาวเทียม

Last a days

Last 2 days

Last 3 days

Last 4 days

Last 5 days
การประมาณค่าฝนจากดาวเทียม เมื่อวาน (28/09/2023)
Thailand    Bangkok    Format_CSV(Excel)   
GSMaPNOW    N    NE    S    BKK    Chao_Phraya_Basin

ข้อมูลจากดาวเทียม FY2G
BKKNowcast      ภาพ IR      ภาพ Visible      ปริมาณฝน


การพยากรณ์ฝนระยะปัจจุบัน 30 นาทีล่วงหน้า
บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมลฑล (อัพเดททุก 10 นาที)
  ภาพล่าสุด
  29 กันยายน 2566 เวลา 11:00 น.
  29 กันยายน 2566 เวลา 10:00 น.
  29 กันยายน 2566 เวลา 09:00 น.
  29 กันยายน 2566 เวลา 08:00 น.
  29 กันยายน 2566 เวลา 07:00 น.
  29 กันยายน 2566 เวลา 04:00 น.
  29 กันยายน 2566 เวลา 01:00 น.
  28 กันยายน 2566 เวลา 23:00 น.
  28 กันยายน 2566 เวลา 22:00 น.
  28 กันยายน 2566 เวลา 21:00 น.
  28 กันยายน 2566 เวลา 20:00 น.
  28 กันยายน 2566 เวลา 19:00 น.
  28 กันยายน 2566 เวลา 18:00 น.
  28 กันยายน 2566 เวลา 17:00 น.
  28 กันยายน 2566 เวลา 16:00 น.
  28 กันยายน 2566 เวลา 15:00 น.
  28 กันยายน 2566 เวลา 14:00 น.
  28 กันยายน 2566 เวลา 13:00 น.
  28 กันยายน 2566 เวลา 12:00 น.
  28 กันยายน 2566 เวลา 11:00 น.
  28 กันยายน 2566 เวลา 10:00 น.
  28 กันยายน 2566 เวลา 09:00 น.
  28 กันยายน 2566 เวลา 08:00 น.
  28 กันยายน 2566 เวลา 07:00 น.
  28 กันยายน 2566 เวลา 04:00 น.
  28 กันยายน 2566 เวลา 01:00 น.
  27 กันยายน 2566 เวลา 23:00 น.
 
เลือก เวลา
เลือก วัน
เลือก เดือน
เลือก ปี
ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียม กองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา