เปรียบเทียบฝน 24 ชั่วโมง จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยากับฝนสถานีอุตุนิยมวิทยา
วิเคราะห์ภาพดาวเทียม วันที่ 24/04/2017
วันที่ 24/04/2017
00UTC       12UTC
วิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมด้วย SATAID ภาพเคลื่อนไหว
เรดาร์เชียงราย เรดาร์เพชรบูรณ์ เรดาร์สกลนคร เรดาร์สุรินทร์
เรดาร์กรุงเทพฯ เรดาร์สัตหีบ เรดาร์กระบี่ เรดาร์สงขลา เรดาร์ทั้งหมด
ค่าประมาณฝนด้วยเรดาร์ ข้อมูล(.xls) เอกสารเรดาร์

วิเคราะห์กลุ่มฝนด้วยเรดาร์ วิเคราะห์กลุ่มฝนด้วยเรดาร์NOW Animation NE Animation


ค่าประมาณฝนสะสม 3 ชั่วโมง จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา วันนี้ (24/04/2017)

00UTC

03UTC

06UTC

09UTC

12UTC
ดูทุกรูป   
ค่าประมาณฝนสะสม 3 ชั่วโมง จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ย้อนหลัง
เมื่อวาน (23/04/2017)    วันที่ 22/04/2017    วันที่ 21/04/2017   
ฝนอัตโนมัติ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

วิเคราะห์กลุ่มฝนด้วยเรดาร์ N Animation S Animation
อุณหภูมิยอดเมฆ HIMAWARI Thailand Bangkok Animation


การประมาณค่าฝนจากดาวเทียม

Last a days

Last 2 days

Last 3 days

Last 4 days

Last 5 days
การประมาณค่าฝนจากดาวเทียม เมื่อวาน (23/04/2017)
Thailand    Bangkok    Format_CSV(Excel)   
GSMaPNOW    N    NE    S    BKK    Chao_Phraya_Basin

ข้อมูลจากดาวเทียม FY2G
BKKNowcast      ภาพ IR      ภาพ Visible      ปริมาณฝน
ผู้วิเคราะห์ :   จันทร์จิรา อยู่ตาล
  ภาพล่าสุด
  24 เมษายน 2560 เวลา 19:00 น.
  24 เมษายน 2560 เวลา 18:00 น.
  24 เมษายน 2560 เวลา 17:00 น.
  24 เมษายน 2560 เวลา 16:00 น.
  24 เมษายน 2560 เวลา 15:00 น.
  24 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น.
  24 เมษายน 2560 เวลา 13:00 น.
  24 เมษายน 2560 เวลา 12:00 น.
  24 เมษายน 2560 เวลา 11:00 น.
  24 เมษายน 2560 เวลา 10:00 น.
  24 เมษายน 2560 เวลา 09:00 น.
  24 เมษายน 2560 เวลา 08:00 น.
  24 เมษายน 2560 เวลา 07:00 น.
  24 เมษายน 2560 เวลา 04:00 น.
  24 เมษายน 2560 เวลา 01:00 น.
  23 เมษายน 2560 เวลา 22:00 น.
  23 เมษายน 2560 เวลา 19:00 น.
  23 เมษายน 2560 เวลา 18:00 น.
  23 เมษายน 2560 เวลา 17:00 น.
  23 เมษายน 2560 เวลา 16:00 น.
  23 เมษายน 2560 เวลา 15:00 น.
  23 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น.
  23 เมษายน 2560 เวลา 13:00 น.
  23 เมษายน 2560 เวลา 12:00 น.
  23 เมษายน 2560 เวลา 11:00 น.
  23 เมษายน 2560 เวลา 10:00 น.
  23 เมษายน 2560 เวลา 09:00 น.
 
เลือก เวลา
เลือก วัน
เลือก เดือน
เลือก ปี
ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียม สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา