เปรียบเทียบฝน 24 ชั่วโมง จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยากับฝนสถานีอุตุนิยมวิทยา
วิเคราะห์ภาพดาวเทียม วันที่ 24/04/2014
วันที่ 24/04/2014
00UTC       12UTC
เรดาร์เชียงราย เรดาร์เพชรบูรณ์ เรดาร์สกลนคร เรดาร์สุรินทร์
เรดาร์กรุงเทพฯ เรดาร์สัตหีบ เรดาร์กระบี่ เรดาร์สงขลา

ค่าประมาณฝนสะสม 3 ชั่วโมง จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา วันนี้ (24/04/2014)

00UTC

03UTC

06UTC

09UTC

12UTC
โชว์ทุกรูป   
ค่าประมาณฝนสะสม 3 ชั่วโมง จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวาน (23/04/2014)

00UTC

03UTC

06UTC

09UTC

12UTC
โชว์ทุกรูป   
ฝนอัตโนมัติ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก


Last a dayLast 2 daysLast 3 days


การประมาณค่าฝนจากดาวเทียม เมื่อวาน (23/04/2014)
00UTC    01UTC    02UTC    03UTC    04UTC    05UTC
06UTC    07UTC    08UTC    09UTC    10UTC    11UTC
12UTC    13UTC    14UTC    15UTC    16UTC    17UTC
18UTC    19UTC    20UTC    21UTC    22UTC    23UTC
โชว์ทุกรูป    ฝนกรุงเทพมหานคร


การประมาณค่าฝนจากดาวเทียมในรูปแบบ Excel
01APR    02APR   03APR   04APR   05APR   06APR
07APR   08APR   09APR   10APR   11APR   12APR
13APR   14APR   15APR   16APR   17APR   18APR
19APR   20APR   21APR   22APR   23APR   24APR
25APR   26APR   27APR   28APR   29APR   30APR


ผู้วิเคราะห์ :   จรัล เยี่ยมเวช
  ภาพล่าสุด
  24 เมษายน 2557 เวลา 19:00 น.
  24 เมษายน 2557 เวลา 12:00 น.
  24 เมษายน 2557 เวลา 07:00 น.
  24 เมษายน 2557 เวลา 01:00 น.
  23 เมษายน 2557 เวลา 19:00 น.
  23 เมษายน 2557 เวลา 13:00 น.
  23 เมษายน 2557 เวลา 07:00 น.
  23 เมษายน 2557 เวลา 01:00 น.
  22 เมษายน 2557 เวลา 19:00 น.
  22 เมษายน 2557 เวลา 13:00 น.
  22 เมษายน 2557 เวลา 07:00 น.
  22 เมษายน 2557 เวลา 01:00 น.
  21 เมษายน 2557 เวลา 19:00 น.
  21 เมษายน 2557 เวลา 13:00 น.
  21 เมษายน 2557 เวลา 07:00 น.
  21 เมษายน 2557 เวลา 01:00 น.
  20 เมษายน 2557 เวลา 19:00 น.
  20 เมษายน 2557 เวลา 13:00 น.
  20 เมษายน 2557 เวลา 07:00 น.
  20 เมษายน 2557 เวลา 01:00 น.
  19 เมษายน 2557 เวลา 19:00 น.
  19 เมษายน 2557 เวลา 13:00 น.
  19 เมษายน 2557 เวลา 07:00 น.
  19 เมษายน 2557 เวลา 01:00 น.
  18 เมษายน 2557 เวลา 19:00 น.
  18 เมษายน 2557 เวลา 13:00 น.
  18 เมษายน 2557 เวลา 07:00 น.
 
เลือก เวลา
เลือก วัน
เลือก เดือน
เลือก ปี
Edited by Kamol Promasakha na Sakolnakhon and Sakul