เปรียบเทียบฝน 24 ชั่วโมง จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยากับฝนสถานีอุตุนิยมวิทยา
วิเคราะห์ภาพดาวเทียม วันที่ 14/02/2016
วันที่ 14/02/2016
00UTC       12UTC
เรดาร์เชียงราย เรดาร์เพชรบูรณ์ เรดาร์สกลนคร เรดาร์สุรินทร์
เรดาร์กรุงเทพฯ เรดาร์สัตหีบ เรดาร์กระบี่ เรดาร์สงขลา เรดาร์ทั้งหมด
ค่าประมาณฝนด้วยเรดาร์ ข้อมูล(.xls) เอกสารเรดาร์

อุณหภูมิยอดเมฆ MTSAT วิเคราะห์กลุ่มฝนด้วยเรดาร์


ค่าประมาณฝนสะสม 3 ชั่วโมง จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา วันนี้ (14/02/2016)

00UTC

03UTC

06UTC

09UTC

12UTC
ดูทุกรูป   
ค่าประมาณฝนสะสม 3 ชั่วโมง จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ย้อนหลัง
เมื่อวาน (13/02/2016)    วันที่ 12/02/2016    วันที่ 11/02/2016   
ฝนอัตโนมัติ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

วิเคราะห์กลุ่มฝนด้วยเรดาร์

อุณหภูมิยอดเมฆ HIMAWARI อุณหภูมิยอดเมฆ ประเทศไทย กรุงเทพฯ ภาพเคลื่อนไหว

การประมาณค่าฝนจากดาวเทียม

Last a days

Last 2 days

Last 3 days

Last 4 days

Last 5 days

ข้อมูลจากดาวเทียม FY2G
ภาพ IR      ภาพ Visible      ปริมาณฝน
ผู้วิเคราะห์ :   ศริตวรรธน์ นันทกมลวารี
  ภาพล่าสุด
  14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 22:00 น.
  14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 19:00 น.
  14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 18:00 น.
  14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17:00 น.
  14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16:00 น.
  14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15:00 น.
  14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14:00 น.
  14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
  14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12:00 น.
  14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11:00 น.
  14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:00 น.
  14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
  14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08:00 น.
  14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 07:00 น.
  14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 04:00 น.
  14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 01:00 น.
  13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 22:00 น.
  13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 19:00 น.
  13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 18:00 น.
  13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17:00 น.
  13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16:00 น.
  13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15:00 น.
  13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14:00 น.
  13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
  13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12:00 น.
  13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11:00 น.
  13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:00 น.
 
เลือก เวลา
เลือก วัน
เลือก เดือน
เลือก ปี
ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียม สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา