เปรียบเทียบฝน 24 ชั่วโมง จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยากับฝนสถานีอุตุนิยมวิทยา
วิเคราะห์ภาพดาวเทียม วันที่ 29/08/2014
วันที่ 29/08/2014
00UTC       12UTC
เรดาร์เชียงราย เรดาร์เพชรบูรณ์ เรดาร์สกลนคร เรดาร์สุรินทร์
เรดาร์กรุงเทพฯ เรดาร์สัตหีบ เรดาร์กระบี่ เรดาร์สงขลา เรดาร์ทั้งหมด
ค่าประมาณฝนด้วยเรดาร์ชัยนาท

ค่าประมาณฝนสะสม 3 ชั่วโมง จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา วันนี้ (29/08/2014)

00UTC

03UTC

06UTC

09UTC

12UTC
โชว์ทุกรูป   
ค่าประมาณฝนสะสม 3 ชั่วโมง จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวาน (28/08/2014)

00UTC

03UTC

06UTC

09UTC

12UTC
โชว์ทุกรูป   
ฝนอัตโนมัติ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก


Last a day



Last 2 days



Last 3 days


การประมาณค่าฝนจากดาวเทียม เมื่อวาน (28/08/2014)
00UTC    01UTC    02UTC    03UTC    04UTC    05UTC
06UTC    07UTC    08UTC    09UTC    10UTC    11UTC
12UTC    13UTC    14UTC    15UTC    16UTC    17UTC
18UTC    19UTC    20UTC    21UTC    22UTC    23UTC
โชว์ทุกรูป    ฝนกรุงเทพมหานคร


การประมาณค่าฝนจากดาวเทียมในรูปแบบ Excel
01AUG    02AUG   03AUG   04AUG   05AUG   06AUG
07AUG   08AUG   09AUG   10AUG   11AUG   12AUG
13AUG   14AUG   15AUG   16AUG   17AUG   18AUG
19AUG   20AUG   21AUG   22AUG   23AUG   24AUG
25AUG   26AUG   27AUG   28AUG   29AUG   30AUG
31AUG

ข้อมูลจากดาวเทียม FY2E      ภาพ IR      ภาพ Visible      ปริมาณฝน
  ภาพล่าสุด
  29 สิงหาคม 2557 เวลา 22:00 น.
  29 สิงหาคม 2557 เวลา 19:00 น.
  29 สิงหาคม 2557 เวลา 18:00 น.
  29 สิงหาคม 2557 เวลา 17:00 น.
  29 สิงหาคม 2557 เวลา 16:00 น.
  29 สิงหาคม 2557 เวลา 15:00 น.
  29 สิงหาคม 2557 เวลา 14:00 น.
  29 สิงหาคม 2557 เวลา 13:00 น.
  29 สิงหาคม 2557 เวลา 12:00 น.
  29 สิงหาคม 2557 เวลา 11:00 น.
  29 สิงหาคม 2557 เวลา 10:00 น.
  29 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
  29 สิงหาคม 2557 เวลา 08:00 น.
  29 สิงหาคม 2557 เวลา 07:00 น.
  29 สิงหาคม 2557 เวลา 04:00 น.
  29 สิงหาคม 2557 เวลา 01:00 น.
  28 สิงหาคม 2557 เวลา 22:00 น.
  28 สิงหาคม 2557 เวลา 19:00 น.
  28 สิงหาคม 2557 เวลา 18:00 น.
  28 สิงหาคม 2557 เวลา 17:00 น.
  28 สิงหาคม 2557 เวลา 16:00 น.
  28 สิงหาคม 2557 เวลา 15:00 น.
  28 สิงหาคม 2557 เวลา 14:00 น.
  28 สิงหาคม 2557 เวลา 13:00 น.
  28 สิงหาคม 2557 เวลา 12:00 น.
  28 สิงหาคม 2557 เวลา 11:00 น.
  28 สิงหาคม 2557 เวลา 10:00 น.
 
เลือก เวลา
เลือก วัน
เลือก เดือน
เลือก ปี
กลุ่มเมฆฝนบริเวณประเทศไทยล่าสุด โดยเทคนิค RGB composite images ข้อมูลสนับสนุนจากดาวเทียม MTSAT


Edited by Kamol Promasakha na Sakolnakhon and Sakul