การประมาณค่าฝนจากดาวเทียมในรูปแบบ CSV (Excel)

01OCT    02OCT   03OCT   04OCT   05OCT   06OCT
07OCT   08OCT   09OCT   10OCT   11OCT   12OCT
13OCT   14OCT   15OCT   16OCT   17OCT   18OCT
19OCT   20OCT   21OCT   22OCT   23OCT   24OCT
25OCT   26OCT   27OCT   28OCT   29OCT   30OCT
31OCT


ภาพการประมาณค่าฝนจากดาวเทียม เมื่อวาน (02/10/2022)
ฝนประเทศไทย    ฝนกรุงเทพมหานคร   


Last a days

Last 2 days

Last 3 days

Last 4 days

Last 5 days