การประมาณค่าฝนจากดาวเทียมในรูปแบบ CSV (Excel)

01MAY    02MAY   03MAY   04MAY   05MAY   06MAY
07MAY   08MAY   09MAY   10MAY   11MAY   12MAY
13MAY   14MAY   15MAY   16MAY   17MAY   18MAY
19MAY   20MAY   21MAY   22MAY   23MAY   24MAY
25MAY   26MAY   27MAY   28MAY   29MAY   30MAY
31MAY


ภาพการประมาณค่าฝนจากดาวเทียม เมื่อวาน (20/05/2022)
ฝนประเทศไทย    ฝนกรุงเทพมหานคร   


Last a days

Last 2 days

Last 3 days

Last 4 days

Last 5 days