การประมาณค่าฝนจากดาวเทียมในรูปแบบ CSV (Excel)

01APR    02APR   03APR   04APR   05APR   06APR
07APR   08APR   09APR   10APR   11APR   12APR
13APR   14APR   15APR   16APR   17APR   18APR
19APR   20APR   21APR   22APR   23APR   24APR
25APR   26APR   27APR   28APR   29APR   30APRภาพการประมาณค่าฝนจากดาวเทียม เมื่อวาน (06/04/2021)
ฝนประเทศไทย    ฝนกรุงเทพมหานคร   


Last a days

Last 2 days

Last 3 days

Last 4 days

Last 5 days