ปริมาณฝนสะสมรายวันจากการประมาณค่าฝนด้วยดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
วิเคราะห์ภาพดาวเทียม วันที่ 04/02/2023

วิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียม
IR-Himawari IR-FY2G IR-FY2E
MSLP Rain DailyRain Temperature Wind200 Wind300
เรดาร์เชียงราย เรดาร์เพชรบูรณ์ เรดาร์สกลนคร เรดาร์สุรินทร์
เรดาร์กรุงเทพฯ เรดาร์สัตหีบ เรดาร์กระบี่ เรดาร์สงขลา เรดาร์ทั้งหมด
ค่าประมาณฝนด้วยเรดาร์ ข้อมูล(.xls) เอกสารเรดาร์

วิเคราะห์กลุ่มฝนด้วยเรดาร์สมุทรสงคราม วิเคราะห์กลุ่มฝนด้วยเรดาร์เชียงราย

Himawari-8 on google map

NOW Animation NE Animation


ค่าประมาณฝนสะสม 3 ชั่วโมง จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาค่าประมาณฝนสะสม 3 ชั่วโมง จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ย้อนหลัง
เมื่อวาน (03/02/2023)    วันที่ 02/02/2023    วันที่ 01/02/2023   
ฝนอัตโนมัติ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

วิเคราะห์กลุ่มฝนด้วยเรดาร์ N Animation S Animation
รายงานและพยากรณ์ฝนบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล Thailand Bangkok Animation


การประมาณค่าฝนจากดาวเทียม

Last a days

Last 2 days

Last 3 days

Last 4 days

Last 5 days
การประมาณค่าฝนจากดาวเทียม เมื่อวาน (03/02/2023)
Thailand    Bangkok    Format_CSV(Excel)   
GSMaPNOW    N    NE    S    BKK    Chao_Phraya_Basin

ข้อมูลจากดาวเทียม FY2G
BKKNowcast      ภาพ IR      ภาพ Visible      ปริมาณฝน
  ภาพล่าสุด
  20 มีนาคม 2566 เวลา 23:00 น.
  20 มีนาคม 2566 เวลา 22:00 น.
  20 มีนาคม 2566 เวลา 21:00 น.
  20 มีนาคม 2566 เวลา 20:00 น.
  20 มีนาคม 2566 เวลา 19:00 น.
  20 มีนาคม 2566 เวลา 18:00 น.
  20 มีนาคม 2566 เวลา 17:00 น.
  20 มีนาคม 2566 เวลา 16:00 น.
  20 มีนาคม 2566 เวลา 15:00 น.
  20 มีนาคม 2566 เวลา 14:00 น.
  20 มีนาคม 2566 เวลา 13:00 น.
  20 มีนาคม 2566 เวลา 12:00 น.
  20 มีนาคม 2566 เวลา 11:00 น.
  20 มีนาคม 2566 เวลา 10:00 น.
  20 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 น.
  20 มีนาคม 2566 เวลา 08:00 น.
  20 มีนาคม 2566 เวลา 07:00 น.
  20 มีนาคม 2566 เวลา 04:00 น.
  20 มีนาคม 2566 เวลา 01:00 น.
  19 มีนาคม 2566 เวลา 23:00 น.
  19 มีนาคม 2566 เวลา 22:00 น.
  19 มีนาคม 2566 เวลา 21:00 น.
  19 มีนาคม 2566 เวลา 20:00 น.
  19 มีนาคม 2566 เวลา 19:00 น.
  19 มีนาคม 2566 เวลา 18:00 น.
  19 มีนาคม 2566 เวลา 17:00 น.
  19 มีนาคม 2566 เวลา 16:00 น.
 
เลือก เวลา
เลือก วัน
เลือก เดือน
เลือก ปี
ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียม กองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา