เปรียบเทียบฝน 24 ชั่วโมง จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยากับฝนสถานีอุตุนิยมวิทยา
วิเคราะห์ภาพดาวเทียม วันที่ 16/01/2018
วันที่ 16/01/2018
00UTC       12UTC
วิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมด้วย SATAID ภาพเคลื่อนไหว GFS IR brightness
เรดาร์เชียงราย เรดาร์เพชรบูรณ์ เรดาร์สกลนคร เรดาร์สุรินทร์
เรดาร์กรุงเทพฯ เรดาร์สัตหีบ เรดาร์กระบี่ เรดาร์สงขลา เรดาร์ทั้งหมด
ค่าประมาณฝนด้วยเรดาร์ ข้อมูล(.xls) เอกสารเรดาร์

วิเคราะห์กลุ่มฝนด้วยเรดาร์สทิงพระ วิเคราะห์กลุ่มฝนด้วยเรดาร์นราธิวาส

Himawari-8 on google map

NOW Animation NE Animation


ค่าประมาณฝนสะสม 3 ชั่วโมง จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา วันนี้ (16/01/2018)

00UTC

03UTC

06UTC

09UTC

12UTC
ดูทุกรูป   
ค่าประมาณฝนสะสม 3 ชั่วโมง จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ย้อนหลัง
เมื่อวาน (15/01/2018)    วันที่ 14/01/2018    วันที่ 13/01/2018   
ฝนอัตโนมัติ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

วิเคราะห์กลุ่มฝนด้วยเรดาร์ N Animation S Animation
อุณหภูมิยอดเมฆ HIMAWARI Thailand Bangkok Animation


การประมาณค่าฝนจากดาวเทียม

Last a days

Last 2 days

Last 3 days

Last 4 days

Last 5 days
การประมาณค่าฝนจากดาวเทียม เมื่อวาน (15/01/2018)
Thailand    Bangkok    Format_CSV(Excel)   
GSMaPNOW    N    NE    S    BKK    Chao_Phraya_Basin

ข้อมูลจากดาวเทียม FY2G
BKKNowcast      ภาพ IR      ภาพ Visible      ปริมาณฝน
ผู้วิเคราะห์ :   บุษบา รุจิวชิรพงศ์
  ภาพล่าสุด
  23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19:00 น.
  23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18:00 น.
  23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:00 น.
  23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:00 น.
  23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15:00 น.
  23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:00 น.
  23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น.
  23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12:00 น.
  23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:00 น.
  23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:00 น.
  23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
  23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:00 น.
  23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07:00 น.
  23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 04:00 น.
  23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 01:00 น.
  22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 22:00 น.
  22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19:00 น.
  22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18:00 น.
  22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:00 น.
  22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:00 น.
  22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15:00 น.
  22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:00 น.
  22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น.
  22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12:00 น.
  22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:00 น.
  22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:00 น.
  22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น.
 
เลือก เวลา
เลือก วัน
เลือก เดือน
เลือก ปี
ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียม กองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา