ระบบเฝ้าระวังสภาวะฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย

กองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา

สายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 1182

แผนที่คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก