ระบบเฝ้าระวังสภาวะฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย

กองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา

สายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 1182
จังหวัดอำเภอ04-Jan-201905-Jan-201906-Jan-201907-Jan-201908-Jan-201909-Jan-201910-Jan-201911-Jan-201912-Jan-2019
เพชรบุรีเขาย้อย00.61.60.20.17.43.31.30
เพชรบุรีเมืองเพชรบุรี00.53.21.105.55.70.20
เพชรบุรีแก่งกระจาน01.110.61.932.11.70.1
เพชรบุรีชะอำ04.111.312.202.23.50.10
เพชรบุรีท่ายาง01.55.81.60.17.940.40
เพชรบุรีบ้านแหลม0120.103.98.51.10
เพชรบุรีบ้านลาด00.93.21.105.55.70.20
เพชรบุรีหนองหญ้าปล้อง01.11.51.60.75.93.32.80
กระบี่เกาะลันตา00.85.96.570001.4
กระบี่เขาพนม04.79.16.510.50.4000.6
กระบี่เมืองกระบี่00.49.28.380000.8
กระบี่เหนือคลอง011.57.75.76.30000.7
กระบี่คลองท่อม05.66.42.560000.8
กระบี่ปลายพระยา01.69.477.60.1002.3
กระบี่ลำทับ05.46.134.70000.8
กระบี่อ่าวลึก00.99.67.28.80.3000.3
ชุมพรเมืองชุมพร07.68.52.87.21.51.90.30.8
ชุมพรท่าแซะ03.46.62.551.31.810.9
ชุมพรทุ่งตะโก0911.73.19.60.73.30.11.2
ชุมพรปะทิว011.817.19.613.421.80.50.8
ชุมพรพะโต๊ะ01.21.20.72.800.300.2
ชุมพรละแม07.413.42.39.30.62.502.4
ชุมพรสวี03.88.93.17.50.920.10.6
ชุมพรหลังสวน06.911.92.78.50.73.20.11.9
ตรังเมืองตรัง04.13.913.50000.3
ตรังกันตัง09.37.92.48.10000.2
ตรังนาโยง015.810.42.30000.5
ตรังปะเหลียน06.11.30.21.30000
ตรังย่านตาขาว09.820.21.20000.1
ตรังรัษฎา019.81.71.62.20000.9
ตรังวังวิเศษ07.26.81.75.90001
ตรังสิเกา03.79.53.46.30000.4
ตรังห้วยยอด08.530.63.90000.6
ตรังหาดสำราญ09.610.22.78.50000.2
นครศรีธรรมราชเฉลิมพระเกียรติ0.341.82.41.810.40000.7
นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่0.550.72.11.88.90000.5
นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช039.83.72.213.10001.7
นครศรีธรรมราชขนอม01084.82.34.90.20.10.10.1
นครศรีธรรมราชจุฬาภรณ์0.129.32.91.97.80000.9
นครศรีธรรมราชฉวาง045.51.70.21.10000
นครศรีธรรมราชชะอวด1.438.61.71.38.9000.11.1
นครศรีธรรมราชช้างกลาง029.21.70.21.10000
นครศรีธรรมราชถ้ำพรรณรา014.38.32.88.80000.2
นครศรีธรรมราชท่าศาลา041.44.36.411.60.40.512.7
นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่010.66.837.80.1000.4
นครศรีธรรมราชทุ่งสง038.12.31.51.80000.4
นครศรีธรรมราชนบพิตำ026.31.93.51.800.10.13
นครศรีธรรมราชนาบอน021.62.30.51.50000
นครศรีธรรมราชบางขัน013.53.313.40000.7
นครศรีธรรมราชปากพนัง0.1581.4280000.4
นครศรีธรรมราชพรหมคีรี035.24.45.610.30.10.10.42.1
นครศรีธรรมราชพระพรหม037.13.93.18.40.1001.9
นครศรีธรรมราชพิปูน019.62.10.61.10000.5
นครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์035.53.93.18.40.1001.9
นครศรีธรรมราชลานสกา041.51.81.82.60.1001
นครศรีธรรมราชสิชล0.189.93.85.59.50.50.40.61.1
นครศรีธรรมราชหัวไทร0.356.51.92.58.80001.3
นราธิวาสเจาะไอร้อง8.35.62.42.46.60.41.91.21
นราธิวาสเมืองนราธิวาส9.533.21.31.940.40.80.60.2
นราธิวาสแว้ง11.30.93.87.111.30.22.83.22.3
นราธิวาสจะแนะ3.13.741.92.103.51.53.6
นราธิวาสตากใบ16.311.71.723.20.90.70.61.1
นราธิวาสบาเจาะ3.177.80.72.420.40.90.60.2
นราธิวาสยี่งอ3.616.52.23.94.20.42.30.61.4
นราธิวาสระแงะ1.52.73.63.16.20.32.72.21.7
นราธิวาสรือเสาะ7.1201.81.62.601.50.62.1
นราธิวาสศรีสาคร5.87.541.92.103.51.53.6
นราธิวาสสุไหงโก-ลก13.61.32.4411.80.321.62.2
นราธิวาสสุไหงปาดี11.61.92.93.99.40.83.81.23.2
นราธิวาสสุคิริน3.81.35.23.85.60.13.43.63.5
ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์02.7194.83.96.71.80.80
ประจวบคีรีขันธ์กุยบุรี03.915.243.55.620.90
ประจวบคีรีขันธ์ทับสะแก04.312.64.72.42.90.80.90
ประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน06.59.64.21.52.30.90.60
ประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อย010.612.86.33.421.50.40.2
ประจวบคีรีขันธ์ปราณบุรี06.516.17.72.42.83.10.40
ประจวบคีรีขันธ์สามร้อยยอด05.711.910.84.14.22.30.50
ประจวบคีรีขันธ์หัวหิน05.814.213.311.53.20.40
ปัตตานีเมืองปัตตานี3.5100.91.73.2300.601
ปัตตานีแม่ลาน3.270.51.71.13.700.80.31.2
ปัตตานีโคกโพธิ์4.670.32.31.37.100.701.4
ปัตตานีไม้แก่น5.588.10.72.420.40.90.60.2
ปัตตานีกะพ้อ3.559.81.12.51.50.11.30.20.5
ปัตตานีทุ่งยางแดง1.679.51.11.11.300.90.10.6
ปัตตานีปะนาเระ3.9101.20.830.600.300.9
ปัตตานีมายอ5100.21.23.20.900.401.1
ปัตตานียะรัง4.375.51.11.11.300.90.10.6
ปัตตานียะหริ่ง4.495.61.23.20.900.401.1
ปัตตานีสายบุรี374.81.12.51.50.11.30.20.5
ปัตตานีหนองจิก6.473.51.73.2300.601
พังงาเกาะยาว001.718.10000
พังงาเมืองพังงา06.35.57.55.90.3000.3
พังงากะปง00.59.45.78.20.4001.1
พังงาคุระบุรี02.28.25.312.30.3001
พังงาตะกั่วทุ่ง001.86.511.70.4000.5
พังงาตะกั่วป่า009.45.78.20.4001.1
พังงาทับปุด00.24.43.51.90.1000.9
พังงาท้ายเหมือง003.28.66.71.1000.9
พัทลุงเขาชัยสน0.133.821.74.100.10.40.8
พัทลุงเมืองพัทลุง035.42.11.76.4000.50.8
พัทลุงกงหรา0.17.51.111.30000.3
พัทลุงควนขนุน0.737.31.91.99.4000.30.8
พัทลุงตะโหมด08.71.72.43.900.10.10.6
พัทลุงบางแก้ว0.526.62.32.111.9000.51.6
พัทลุงปากพะยูน3.25212.15.4000.40.8
พัทลุงป่าบอน06.81.72.43.900.10.10.6
พัทลุงป่าพะยอม0.1331.71.64.4000.10.8
พัทลุงศรีนครินทร์0.213.21.112.60000.4
พัทลุงศรีบรรพต0.819.31.112.60000.4
ภูเก็ตเมืองภูเก็ต00.51.73.69.90000.2
ภูเก็ตกะทู้00.61.73.69.90000.2
ภูเก็ตถลาง00.11.94.9120000.3
ยะลาเบตง5.124.33.38.800.50.70.8
ยะลาเมืองยะลา5.334.21.71.13.700.80.31.2
ยะลากรงปินัง6.514.82.31.69.100.90.32
ยะลากาบัง2.35.72.41.611.70.10.71.32.4
ยะลาธารโต6.343.118.400.90.82.3
ยะลาบันนังสตา4.315.82.619.101.71.71.8
ยะลายะหา7.320.42.11.912.801.20.22.2
ยะลารามัน5.5501.91.22.800.60.31.5
ระนองเมืองระนอง00.10.301.50000
ระนองกระบุรี00.23.72.560.81.11.91
ระนองกะเปอร์01.22.20.270000.1
ระนองละอุ่น00.610.86.60.10.500
ระนองสุขสำราญ00.61.10.85.20000.2
สงขลาเทพา2.455.73.82.511.900.900.9
สงขลาเมืองสงขลา11.478.93.20.97000.60.4
สงขลากระแสสินธุ์2.8520.82.27.3000.50.6
สงขลาคลองหอยโข่ง5.24.52.42.68.80.30.801.1
สงขลาควนเนียง3.130.53.11.511.200.10.90.7
สงขลาจะนะ4.550.21.60.75.400.10.30.4
สงขลานาทวี6.133.32.2900.602.5
สงขลานาหม่อม11212.81.610.400.10.10.5
สงขลาบางกล่ำ4.216.23.11.511.200.10.90.7
สงขลาระโนด1.751.20.81.97000.40.7
สงขลารัตภูมิ1.36.41.71.51100.20.30.6
สงขลาสทิงพระ468.212.15.4000.40.8
สงขลาสะเดา6.44.9429.20.10.201.7
สงขลาสะบ้าย้อย7.69.12.13.110.80.20.40.22
สงขลาสิงหนคร1672.20.524.1000.80.7
สงขลาหาดใหญ่9.210.72.62.313.500.10.50.6
สตูลเมืองสตูล01493.310.40.2001.7
สตูลควนโดน0.15.24.21.96.50000.2
สตูลควนกาหลง04.61.81.14.20000.3
สตูลท่าแพ015.410.22.610.60000.4
สตูลทุ่งหว้า04.61.50.32.10000.7
สตูลมะนัง07.38.626.40000.1
สตูลละงู013.310.92.89.30000.4
สุราษฎร์ธานีเกาะพะงัน01083.81.56.10.10.100
สุราษฎร์ธานีเกาะสมุย0.1183.66.41.86.300.200.4
สุราษฎร์ธานีเคียนซา05.78.66.49.70002
สุราษฎร์ธานีเมืองสุราษฎร์ธานี028.66.92.6120001.4
สุราษฎร์ธานีเวียงสระ011.34.20.770000.4
สุราษฎร์ธานีไชยา07.111.33.76.90.20.601.6
สุราษฎร์ธานีกาญจนดิษฐ์053.72.216.10001
สุราษฎร์ธานีคีรีรัฐนิคม04.97.912.55.80.5001
สุราษฎร์ธานีชัยบุรี057.4710.50.300.10.4
สุราษฎร์ธานีดอนสัก072.94.10.76.600.101.1
สุราษฎร์ธานีท่าฉาง03.17.55.14.20.11.702.2
สุราษฎร์ธานีท่าชนะ05.612.12.65.20.21.201.4
สุราษฎร์ธานีบ้านตาขุน01.77.36.33.40.5000.9
สุราษฎร์ธานีบ้านนาเดิม017.217.15.516.70001.8
สุราษฎร์ธานีบ้านนาสาร023.42.80.36.80000.3
สุราษฎร์ธานีพนม00.36.65.73.50.8001.7
สุราษฎร์ธานีพระแสง06.59.16.711.40001.2
สุราษฎร์ธานีพุนพิน01314.24.812.70001
สุราษฎร์ธานีวิภาวดี02.516.26.13.30.20.401.8
จังหวัดอำเภอ04-Jan-201905-Jan-201906-Jan-201907-Jan-201908-Jan-201909-Jan-201910-Jan-201911-Jan-201912-Jan-2019