ค่าประมาณฝนสะสม 3 ชั่วโมง จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา วันที่ 20221126


ค่าประมาณฝนสะสม 3 ชั่วโมง จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา เวลา 00 UTC

ค่าประมาณฝนสะสม 3 ชั่วโมง จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา เวลา 03 UTC

ค่าประมาณฝนสะสม 3 ชั่วโมง จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา เวลา 06 UTC

ค่าประมาณฝนสะสม 3 ชั่วโมง จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา เวลา 09 UTC

ค่าประมาณฝนสะสม 3 ชั่วโมง จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา เวลา 12 UTC