การประมาณค่าฝนจากดาวเทียมในรูปแบบ CSV (Excel)

01MAR    02MAR   03MAR   04MAR   05MAR   06MAR
07MAR   08MAR   09MAR   10MAR   11MAR   12MAR
13MAR   14MAR   15MAR   16MAR   17MAR   18MAR
19MAR   20MAR   21MAR   22MAR   23MAR   24MAR
25MAR   26MAR   27MAR   28MAR   29MAR   30MAR
31MAR


ภาพการประมาณค่าฝนจากดาวเทียม เมื่อวาน (17/03/2023)
ฝนประเทศไทย    ฝนกรุงเทพมหานคร   


Last a days

Last 2 days

Last 3 days

Last 4 days

Last 5 days