การประมาณค่าฝนจากดาวเทียมในรูปแบบ CSV (Excel)

01JAN    02JAN   03JAN   04JAN   05JAN   06JAN
07JAN   08JAN   09JAN   10JAN   11JAN   12JAN
13JAN   14JAN   15JAN   16JAN   17JAN   18JAN
19JAN   20JAN   21JAN   22JAN   23JAN   24JAN
25JAN   26JAN   27JAN   28JAN   29JAN   30JAN
31JAN


ภาพการประมาณค่าฝนจากดาวเทียม เมื่อวาน (22/01/2023)
ฝนประเทศไทย    ฝนกรุงเทพมหานคร   


Last a days

Last 2 days

Last 3 days

Last 4 days

Last 5 days