การประมาณค่าฝนจากดาวเทียมในรูปแบบ CSV (Excel)

01SEP    02SEP   03SEP   04SEP   05SEP   06SEP
07SEP   08SEP   09SEP   10SEP   11SEP   12SEP
13SEP   14SEP   15SEP   16SEP   17SEP   18SEP
19SEP   20SEP   21SEP   22SEP   23SEP   24SEP
25SEP   26SEP   27SEP   28SEP   29SEP   30SEPภาพการประมาณค่าฝนจากดาวเทียม เมื่อวาน (20/09/2022)
ฝนประเทศไทย    ฝนกรุงเทพมหานคร   


Last a days

Last 2 days

Last 3 days

Last 4 days

Last 5 days