การประมาณค่าฝนจากดาวเทียมในรูปแบบ CSV (Excel)

01AUG    02AUG   03AUG   04AUG   05AUG   06AUG
07AUG   08AUG   09AUG   10AUG   11AUG   12AUG
13AUG   14AUG   15AUG   16AUG   17AUG   18AUG
19AUG   20AUG   21AUG   22AUG   23AUG   24AUG
25AUG   26AUG   27AUG   28AUG   29AUG   30AUG
31AUG


ภาพการประมาณค่าฝนจากดาวเทียม เมื่อวาน (11/08/2022)
ฝนประเทศไทย    ฝนกรุงเทพมหานคร   


Last a days

Last 2 days

Last 3 days

Last 4 days

Last 5 days