การประมาณค่าฝนจากดาวเทียมในรูปแบบ CSV (Excel)

01JUN    02JUN   03JUN   04JUN   05JUN   06JUN
07JUN   08JUN   09JUN   10JUN   11JUN   12JUN
13JUN   14JUN   15JUN   16JUN   17JUN   18JUN
19JUN   20JUN   21JUN   22JUN   23JUN   24JUN
25JUN   26JUN   27JUN   28JUN   29JUN   30JUNภาพการประมาณค่าฝนจากดาวเทียม เมื่อวาน (30/06/2022)
ฝนประเทศไทย    ฝนกรุงเทพมหานคร   


Last a days

Last 2 days

Last 3 days

Last 4 days

Last 5 days