การประมาณค่าฝนจากดาวเทียมในรูปแบบ CSV (Excel)

01JUL    02JUL   03JUL   04JUL   05JUL   06JUL
07JUL   08JUL   09JUL   10JUL   11JUL   12JUL
13JUL   14JUL   15JUL   16JUL   17JUL   18JUL
19JUL   20JUL   21JUL   22JUL   23JUL   24JUL
25JUL   26JUL   27JUL   28JUL   29JUL   30JUL
31JUL


ภาพการประมาณค่าฝนจากดาวเทียม เมื่อวาน (26/07/2021)
ฝนประเทศไทย    ฝนกรุงเทพมหานคร   


Last a days

Last 2 days

Last 3 days

Last 4 days

Last 5 days