การประมาณค่าฝนจากดาวเทียมในรูปแบบ CSV (Excel)

01FEB    02FEB   03FEB   04FEB   05FEB   06FEB
07FEB   08FEB   09FEB   10FEB   11FEB   12FEB
13FEB   14FEB   15FEB   16FEB   17FEB   18FEB
19FEB   20FEB   21FEB   22FEB   23FEB   24FEB
25FEB   26FEB   27FEB   28FEB   29FEB   


ภาพการประมาณค่าฝนจากดาวเทียม เมื่อวาน (21/02/2021)
ฝนประเทศไทย    ฝนกรุงเทพมหานคร   


Last a days

Last 2 days

Last 3 days

Last 4 days

Last 5 days