การประมาณค่าฝนจากดาวเทียมในรูปแบบ CSV (Excel)

01DEC    02DEC   03DEC   04DEC   05DEC   06DEC
07DEC   08DEC   09DEC   10DEC   11DEC   12DEC
13DEC   14DEC   15DEC   16DEC   17DEC   18DEC
19DEC   20DEC   21DEC   22DEC   23DEC   24DEC
25DEC   26DEC   27DEC   28DEC   29DEC   30DEC
31DEC


ภาพการประมาณค่าฝนจากดาวเทียม เมื่อวาน (14/12/2019)
ฝนประเทศไทย    ฝนกรุงเทพมหานคร   


Last a days

Last 2 days

Last 3 days

Last 4 days

Last 5 days